IQ-Mower: Styrning och positionering av mobil robot

Var är jag? Vart skall jag? Hur tar jag mig dit?

Det är dessa frågor som navigering, inte bara av mobila robotar, skall ge svar på. Frågan "Var är jag?" besvaras
av det positioneringssystem som används oavsett om det är av typen absolut eller relativ. De två andra frågorna
besvaras av navigeringssystemet som beroende av användningsområde fattar beslut om hur roboten skall förflytta sig.
Det finns ett antal självgående gräsklippare på marknaden men dessa har det gemensamt att alla är beroende av att
användaren antingen gräver ner eller fäster någon form av slinga runt området som skall klippas samt runt rabatter
och andra områden som ej skall klippas. Detta ger naturligtvis ett system som är betydligt mer stelbent än det system
som kommer att vara slutprodukten där detta examensarbete är en del. Största skillnaden är att IQ-Mower, som är aktuellt
produktnamn, kommer att vara helt oberoende av olika former av slingor. Istället används radiofyrar för att beräkna
gräsklipparens position. Innan gräsklipparen kan klippa en ny gräsmatta behöver användaren med assistans av, i IQ-Mower,
inbyggd mjukvara sätta ut fyrar så att dessa placeras på bästa sätt. Därefter markeras de områden som skall klippas
respektive ej klippas. Efter detta kommer det ej att behöva göras något mer för att klippa gräsmattan.
Om gräsmattan ändras eller om områden som ej skall klippas ändras behövs inget flyttande av slingor, utan det
enda som krävs är att mata in det nya området och gräsklipparen är redo att klippa den nya gräsmattan.
Ett annan fördel är att det kommer att finnas inbyggd intelligens i gräsklipparen som kommer att beräkna
hur gräsmattan skall klippas på bästa sätt, ej som de som finns på marknaden som klipper mer eller mindre
slumpmässigt.För att läsa min rapport behövs t.ex. Acrobat Reader eller Foxit reader