Fotobelysning

Tanken är att använda 60 st varmvita lysdioder inhandlade från LED teknik i Borås AB dessa kommer att lödas på ett laminat
med storleken 100x80 mm i sex rader om tio i varje. Varför kommer jag till lite längre ner.
Eftersom jag har 12V transformator av switchad modell så kan jag altså bara koppla ihop 3 lysdioder eftersom framspänningsfallet
på vita lysdioder är 3,6V. Av den anledningen valde jag att modifiera en switchad step-up avsedd för nixierör. De problem som måste
lösas är följande:
  • Utspänningen måste minskas från ca: 180V till 40V
  • Den måste leverera mycket (10 ggr) mera ström. En nixieklocka drar ca: 12 mA, denna belysning drar minimum 120 mA
Kopplingsschema för step-up

Till skillnad mot kopplingsschemat för nixieklockor har spolen (L1) blivit större (från 100 µH till 150 µH), R3 har ökats från 470 Ω till 2,2kΩ
Samt en kraftig förändring av elektrolytkondensatorn på utgången. Dessa ändringar ger följande resultat:
  • Öka induktansen på spolen L1 ger kraftigare strömspikar då Q1 switchas av och på med timerkretsen
  • Förändringen av resistansen på R3 ger att spänningsdelaren R1, R2 och R3 förändras vilket ger en lägre utspänning eftersom T1
    kommer att leda vid lägre utspänning
  • Kapacitansen på utgången har ökats från 2,2µF till 940µF
Med dessa förändringar klarar step-up convertern att leverera 40 V/120 mA. Det har testats med vanliga lysdioder som drar
precis lika mycket ström.
En mer fullstädig genomgång av kretsen ovan kommer så snart jag gjort en själv. Efter att ha etsat och testat denna variant av step-up kan jag konstatera
att den lämnar rätt spänning obelastad men vid belastning sjunker spänningen
drastiskt vilket leder till att lysdioderna inte lyser som tänkt. Anledningen till detta är troligen att drosseln är underdimensionrad. Att justera värdet
på motståndet R3 är meningslöst då det är till för att ställa in utspänningen. Det är som ni ser en tredjedel av spänningsdelaren R2 - R1 - R3.
Potentiometern R1
är till för att kunna justera utspänningen innom vissa gränser.
Nu återstår alltså två alternativ:
  • Skaffa större drossel
  • Hitta en annan lösning
Eftersom jag gillar att experimentera så väljer jag alternativ tre. Testar båda ovanstående alternativen eftersom kondensatorerna på utgången
klarar 200 V kan det vara bra att ha. Den andra lösningen kommer att bestå av en LM2586. från national

Efter en djupdykning i databladet har jag kommit fram till att ett kopplingsschema enligt följande:

LM2586 schema


Efter en stunds trixande fick jag till följande layout:

Layout LM2586