MindGame är en sorts minneslek där man i min version skall komma ihåg blinkmönstret från fyra lysdioder
som slumpvis blinkar. Därefter skall man upprepa blinkmönstret med hjälp av fyra tryckknappar.


Jag gillar att arbeta med trä så det tog inte så lång tid att såga ut och limma ihop denna lilla låda.

Så ett försök till flödesschema:

Blink står för hur många tal som skall slumpas fram. Som koden är skriven just nu ökas antalet "blinkningar"
när man haft rätt på sex omgångar. Programmet känner inte av antal missar eller felaktiga försök utan då man
lyckats trycka in sex rätta kombinationer ökas antalet blinkningar på med ett.
Jag har lagt in en enklare form av debounce, eller avstutsare (på svenska) i koden eftersom den i detta fallet fick lite
underligheter för sig innan. Det är nästan enklare att göra det i mjukvaran än hårdvarumässigt av minst två skäl.
  • Billigare
  • Enklare då man snabbt kan testa fram rätt tidsfördröjning
  • Tar mindre plats, fysiskt. Mjukvarumässigt blir det en if-sats för varje knapp. Det vill säga:
    if(villkor)
    {}