Att installera Eclipse under ubuntu 12.xx samt
ansluta Atmet STK500 via USB-Seriell omvandlare

Efter att jag bytt dator var jag tvungen att ge mig in på okänd teräng eftersom den nya datorn
saknade serieport (eller RS-232, om du föredrar det).
Så efter en del strulande har jag lyckats få igång min STK500 tillsammans med AVRDude och Eclipse.
Jag har inte gjort allt själv och suttit med pannan i djupa veck och löst alla problem själv utan
hittat källor på Internet som jag använt mig av

För att lösa problemet började jag med att göra en lista med vad jag behövde för hårdvara och mjukvara
för att kunna programmera en mikrokontroller från Atmel.
  1. USB till seriell omvandlare
  2. Eclipse
  3. AVRDude
  4. Atmel STK500 eftersom jag redan har den och använt den under några år
Det enda jag behövde köpa var USB-Seriellomvandlaren som inhandlades på Kjell & Company. Jag satte mig
framför datorn och letade upp en förträfflig guide: mypapit gnu/linux blog som jag använde mig av.

Steg 1

Hitta USB-seriellomvandlaren. Använd kommandot “lsusb” för att lista USB-portarna på datorn för att hitta tillverkar- och produkt-ID.
Så här ser “lsusb” ut på min dator:

Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

På sista raden ser ni USB-seriellomvandlaren. För att kunna använda den måste modulen usbserial i linuxkärnan
aktiveras och det görs på följande vis:

sudo modprobe usbserial vendor=0x067B product=0x2303

Om du nu kör kommandot “dmesg“ via Terminalen så kommer du att hitta en rad som ser ut ungefär så här:

usb 2-1.5: pl2303 converter now attached to ttyUSB0

Nu vet vi att USB-Seriellomvandlaren är kopplad till ttyUSB0
Problemet är att när du startar om eller startar datorn på nytt måste du köra kommandot:

sudo modprobe usbserial vendor=0x067B product=0x2303
på nytt vilket inte är så praktiskt eftersom det är lätt att glömma bort.För att ladda modulen automatiskt
kan man lägga till raden:

modprobe usbserial vendor =0x067b product=0x2303

sist i filen /etc/modules med kommandot: sudo gedit /etc/modules eftersom filen är skrivskyddad
om man inte har rooträttigheter.
Nu återstår bara att kontrollera att de som skall kunna använda USB-seriellomvandlaren finns med i dialout.
Kontrollera med kommandot:

cat /etc/group | grep dialout

För att lägga till användare öppna filen med kommandot:

sudo gedit /dev/group

eller

sudo adduser ditt_användarnamn dialout

Eftersom jag gillar att ha hängslen och livrem så ändrade jag läs och skrivrättigheterna på /dev/ttyUSB0 med kommandot:

sudo chmod 666 / dev / ttyUSB0         Utan mellanslag!!

Nu bör det fungera. Återstår bara resten, att installera AVRDude, Eclipse och en massa annat men det
går hyfsat enkelt tack vare synaptic eller om man föredrar Terminalen så skriver man:

sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude

Nu är det dags för Eclipse och välj då Eclipse IDE for C/C++
Developers om du skall programmera i C eller C++ samt om du kör 32- eller 64-bitars operativsystem.
Starta Terminal och leta upp tar.gz-filen du just laddat ner och skriv:

tar xzf eclipse-cpp-juno-SR1-linux-gtk-x86_64.tar.gz         Eller vad din fil nu heter.

Därefter flyttar du filen till /opt/ med följande kommando:

sudo mv eclipse /opt/

Så skapar vi en desktop fil här: /usr/share/applications som ser ut så här:

[Desktop Entry]
Name=Eclipse
Type=Application
Exec=/opt/eclipse/eclipse
Terminal=false
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Comment=Integrated Development Environment
NoDisplay=false
Categories=Development;IDE
Name[en]=eclipse.desktop


Detta gör man enklast genom att skriva följande i ett terminalfönster:

sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop

Kopiera in texten ovan som börjar med [Desktop Entry] spara och stäng gedit.
Så skapar vi en symlink:

cd /usr/local/bin
sudo ln -s /opt/eclipse/eclipse


och så startar vi Eclipse:

/opt/eclipse/eclipse -clean &

Hädanefter är det bara att starta Eclipse som alla andra program i Unity. För att installera AVRPlugin finns en utmärkt guide här