3D Lysdiodkub

Varför bygga en kub med lysdioder?
Helt enkelt därför att det är:
  • Det är kul att bygga saker.
  • Kul att programmera.
  • Snyggt och effektfullt.
  • Vad skall man annars göra med sin fritid än att roa sig?
Hur går det då till att bygga en LED-kub? Alla anoder för varje lager i kuben kopplas samman och alla katoder för
varje kolumn. Detta ger altså att man kan styra vilka lysdioder som skall tändas genom att välja vilket lager
samt vilka kolumner som skall tändas. Eftersom jag tänkt använda vad jag har hemma kommer jag att använda
transistorer både till varje lager samt varje kolumn. Allt styrs med en 40-pins Atmel AVR.

Nu kanske du tänker "Men det räcker väl med att koppla lysdioderna direkt till I/O-portarna på mikrokontrollern?"
Tyvärr går inte det eftersom den maximala strömmen för Mega32 är 200 mA eller 400 mA för ytmonterad kapsel.
Maximal ström i LED-kuben blir 500 mA då alla 25 lysdioder är tända samtidigt i ett lager.
Ett lager med lysdioder

Så här ser ett lager med lysdioder ut. Så efter att ytterligare 100 lysdioder bockats
och lötts ihop har det blivit 5 lager.

125 lysdioder i 5 lager
Så ett par bilder på den färdiglödda kuben:
125 lysdioder i 5 lager

125 lysdioder i 5 lager
Så efter några timmars lödande har jag äntligen lyckats få fast kuben på ett experimentkort:
Kub fastlödd på experimentkort
Tyvärr blev den lite skev här och där men eftersom det är en prototyp är det inte hela världen.
Jag har gjort klart ett experimentkort för mikrokontroller som blir en 40 pinnars AVR som jag skrev ovan.
Kontrollkort till LED-kub

För att koppla ihop dessa har jag tillverkat fyra tiopoliga flatkablar, se bild nedan:
Flatkablar till LED-kub

Med allt provisoriskt monterat för att se så att det passar ser det ut så här:
Provisoriskt monterat för att se om det fungerar

Så ett första test på hur kuben fungerar:


Fungerar helt okej. Det enda problemet är att när ett lager tänds upp med 25 lysdioder så
blir det lite mycket ström som passerar igenom spänningsregulatorn som blir för varm utan
kylning. Men det går att lösa genom att trycka dit en kylfläns. Tyvärr kan jag inte ha den
ihopsatt då placeringen av spänningsregulatorn är lite småklantig. Men den skall jag flytta
så att utrymmet blir mer lämpat för kylflänsen som jag har liggande.